Alpha – Grundkurs i kristen tro

Alpha är en rad kurstillfällen som utforskar den kristna tron. Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. Alpha finns över hela världen och alla är välkomna.  Ett kurstillfälle inneåller: Mat, föredrag och ett gott samtal. 

Mat har en förmåga att föra människor samman. Det är likadant på Alpha. De flesta Alphatillfällena startar med mat, eftersom det är ett fantastiskt sätt att skapa gemenskap och lära känna varandra. 3Föredragen är upplagda så att de engagerar och inspirerar till samtal. Vanligtvis är de ungefär trettio minuter och framförda av en föredragshållare. De utforskar de stora frågorna kring tro och ger kunskap om grunderna i den kristna tron genom att lyfta frågor som “Vem är Jesus?”, “Hur ska jag kunna tro?”, “Hur och varför ska jag be?” och “Hur leder Gud oss?”.

Den viktigaste delen av varje Alphakurs är troligtvis möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en liten grupp. Det finns inget krav på att man ska säga något och det finns inget du inte får säga (på riktigt, alla frågor och funderingar är tillåtna). Det är ett tillfälle att lyssna på andra och bidra med dina egna perspektiv i en ärlig, öppen och vänskaplig miljö.

Är du intresserad av att gå en Alpha kurs kontakta då Pastor Erik Lund, tel.nr: 073-0617038 eller erik@equmeniakyrkananderstorp.se

 

NY KURS STARTAR HÖSTTERMINEN 2023