Ekumenisk nattvardsandakt

Tillsammans med Sv. kyrkan i Anderstorp möts vi till nattvardsandakt torsdag förmiddag. Andakten innehåller bland annat sång, nattvard, betraktelse och bön. Samlingarna är varannan månad i Sv. kyrkan och varannan månad i Equmeniakyrkan. Alla som önskar är välkomna att deltaga.

När: Torsdagar kl.9.00-9.30

Var: Vi alternerar mellan Mariakapellet (Sv. kyrkan) och Equmeniakyrkan (Andaktsrumet). Se kalendern.