Församlingsledning 

Equmeniakyrkan Anderstorp är en demokratisk gemenskap där varje medlem har rätt till att ge utryck för och bestämma hur församlingen leds. Församlingsledningen är satt till att leda församlingens dagliga arbete medan på församlingsmötet/årsmötet beslutar vi i de större frågorna. Årsmötet för församlingen är i slutet på februari månad. Församlingsledningen består av församlingens styrelse samt församlingens äldste. 

 

Församlingsledning 2022:

Styrelse:

Vakant / Ordförande

Åke Wernvik 

Charlotta Saras Skarphagen

Pascasie Ishimwe

Ann Wilander

Magnus Stenberg

Eva Lundberg

Ing-Marie Wernvik

Äldste:

Margareta Holmberg

Tore Wernvik

Christer Claesson

Ann-Kristin Wernvik

Roland Ohlsson