Församlingsledning 

 

Equmeniakyrkan Anderstorp är en demokratisk gemenskap där varje medlem har rätt till att ge utryck för och bestämma hur församlingen leds.

Församlingsledningen är satt till att leda församlingens dagliga arbete och på församlingsmötet/årsmötet beslutar församlingen de större frågorna. Årsmötet för församlingen är i slutet på februari månad och på årsmötet väljs församlingsledningen för det kommande året.

Församlingsledningen består av församlingens styrelse samt församlingens äldste och har styrelsemöte 1ggr / månad. 

 

Församlingsledning 2023:

Styrelse:

Vakant / Ordförande

Johan Jansson

Charlotta Saras Skarphagen

Pascasie Ishimwe

Ann Wilander

Magnus Stenberg

Eva Lundberg

Ing-Marie Wernvik

Äldste:

Margareta Holmberg

Christer Claesson

Ann-Kristin Wernvik

Roland Ohlsson