MEDIA

 

Under denna flik kommer en del av det filmande material som församlingen gör att finnas.

Se de övriga flikarna/rubrikerna för att komma till olika material. Här hittar du bland annat en del av våra inspelade gudstjänster.