Mission

En av uppgifterna i vår församling är att arbeta med missionsfrågorna. Det är ju församlingens uppgift att arbeta med mission både i vårt eget land och i andra länder.

Det finns ett särskilt missionsråd som arbetar med denna uppgift. Det kan innebära allt från klädinsamlingar till att hjälpa till med besök från kyrkor i andra länder.

Vi har en vänförsamling i Truskavets, Ukraina, vilken vi stöder med hjälpsändningar varje år! Församlingen i Truskavets når många med hjälp från vår hjälpsändning och bygger samtidigt sin kyrka.

Kontaktperson för missionsrådet är:

Roland Olsson 070-39 23 622

NÄSTA KLÄDINSAMLING 2024: 27-28 maj måndag och tisdag kl.17-19.00