Equmeniakyrkans och Equmenias nationella krisgrupp rekommenderar:

Från och med den 12 januari 2022 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Bland annat krävs uppvisande av vaccinationsbevis för arrangemang med fler än 50 deltagare. Redan med fler än 20 deltagare måste deltagarna delas upp i sällskap om maximalt 8 personer och med 1 meter mellan sällskapen.

Equmeniakyrkans och Equmenias krisgrupp rekommenderar församlingarna att fortsätta bjuda in till gudstjänster.

Vid en allmän sammankomst på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1meter mellan sällskapen. Undantag finns för gudstjänster där stående deltagare tillåts.

För allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare krävs dessutom uppvisande av vaccinationsbevis.

Maxantal vid en allmän sammankomst, som t ex gudstjänst, är 500 deltagare.

Kontroll av vaccinationsbevis som visar att man är vaccinerad utfärdas av eHälsomyndigheten. Församlingen behöver ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna från krav på vaccinbevis.