Equmeniakyrkans insamlingsperiod för internationellt arbete är mellan 1:a advent och 31 jan. 2022.

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre!

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida gemenskap delas resurser och behov. Det är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Precis som vi får sjunga i psalmsången nr 89 får vi vara med och konkret bära Guds budskap genom att ge till vårt gemensamma arbete runt om i världen. 

För egen del drabbades jag av kallelsen till mission för 50 år sedan här i Småland. Kallelsen gjorde att jag utbildade mig till pastor och tjänade som missionär i Ecuador. Sedan 1994 har jag arbetat som missionssekreterare i Svenska Missionsförbundet och Internationell samordnare / rådgivare i Equmeniakyrkan. Just nu vikarierar jag på deltid som Afrikasamordnare för Equmeniakyrkan.

Jag ser fram emot att få möta er i Anderstorp Annandag jul för att berätta om vilket fantastiskt arbete vi i Equmeniakyrkan är en del av, tillsammans med systerkyrkor i världen. Nu i november månad besöker jag Kongo Kinshasa och har därför färska hälsningar med mig från systrar och bröder där, men det blir även hälsningar från annat håll, då vår kallelse är ”till jordens yttersta gräns”.

När du planerar inför julen, tänk då också in vår gemensamma internationella mission. Om vi alla som är medlemmar i Equmeniakyrkan under ett år ger 500 kronor till missionen, då klarar vi budgeten för den internationella missionen. Alla kanske inte kan bidra, varför vi andra får ge desto mer. Guds glädje och välsignelse i din förbön och din omsorg om vårt gemensamma internationella missionsarbete runt om i världen.

Bertil Svensson, Afrikasamordnare Equmeniakyrkan