”För alla offentliga samlingar med mer än 50 besökare och dit räknas gudstjänsterna gäller att alla ska visa upp ”Covidpass”.

Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna krav på vaccinbevis.

Vi kan inte i förväg veta hur många som kommer så vi tillämpar det för alla samlingar.

Vi serverar inget kyrkkaffe, gäller tills vidare. Inget eget medhavt fika heller.”

Församlingens krisgrupp.