12 – 13 maj. Scouthajk.

17 – 21 maj. Läger för våra konfirmander.

26 – 30 juni. Läger för våra tonåringar.

7 – 12 aug. Läger för våra scouter.