Vi vill säga Stort tack till Er som stöder / sponsrar vårat barn, och ungdomsarbete via Equmeniakyrkans ungdomsorganisationen Equmenia!

För tillfället har vi av olika skäl inte något församlingsblad att dela ut till hushållen, därför vill vi ta med alla sponsorer på denna sida för att visa vilka ni är.

Vi tackar än en gång för Ert stöd.