1. Evenemang
  2. Kyrksalen
Idag

Gudstjänst med nattvard. Årshögtid

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Predikan: Erik Lund. Ledning: Kicki Wernvik. Musik: "En liten kör", Johannes Dybeck. Söndagsbarn.

RPG-träff för daglediga

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Besök av; Anna Lägermo, Brottsofferjouren. "Våldet går inte i pension". Servering. Välkomna!

Gudstjänst

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Predikan: Erik Lund. Ledning: Åke Wernvik.Söndagsbarn. Musik: Gospel Joy. Söndagsbarn. Insamling (Krisinfo).

Gudstjänst

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Predikan: Hanna Eklöf. Ledning: Ing-Marie Gustavsson Jönsson. Musik: William och Theresa Okogwu. Lena Nilsson. Söndagsbarn.

Barnkördag

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Dagen avslutas kl. 17.00 med "Gudstjänst med alla åldrar".