1. Evenemang
  2. Kyrksalen
Idag

Gudstjänst. (Obs! Vaccinationsbevis.)

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Pred: Jennie Lund. Ledning: Christina Dybeck. Musik: Lena Nilsson. Tema: Kvinnan vid Sykarsbrunnen, Jesus skapar tro. ("Klurige Göran" är inställt pga det rådande läget.)

Godis.

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Godis.

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Godis.

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Godis.

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Gudstjänst.

Kyrksalen Storgatan 29, Anderstorp

Predikan: Ing-Marie Gustavsson Jönsson.