RPG

 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. 

Organisationen och dess träffar är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller vilken livsåskådning du har. Du är välkommen till oss precis som du är och du behöver inte vara medlem i församlingen för att deltaga.  

På våra träffar möts vi till fika och gemenskap samt lyssnar till något spännande föredrag.

När: Första torsdagen i månaden kl.14.30 i Cafélokalen.

Kontakt: Roland Ohlsson tel.nr. 070-392 36 22