Vår historia

 

10 December 1879

Vi låter här en av dem som var med vid tillfället, nu hemgångne Malkolm Johansson i Tonnö berätta:

“När det skedde, då var vi rädda. Vi samlades i ett rum i herragår’n, i den s.k. prästkammaren en trappa upp. För fönstret hängde vi filtar, så att ingen skulle kunna se in. Vi började klockan 7 eller 8 på aftonen och höll på till efter midnatt. Vi kom överens att icke för någon berätta om församlingsbildningen. Men kopparslagare Lindström från Gislaved, som var med, gick sedan morron efter in till hemmansägare Erik Nordstöm invid kyrkan. Och där sa han bl.a.: Om ni visste vilken salig natt vi har upplevat. Och så berättade han om den nya församlingen. Ja, den natten glömmer jag aldrig. Det var bå’ gråt och glädje. Det var nog den saligaste stund jag upplevt i mitt liv.

Det skulle hållas nattvardsgång i Anderstorps kyrka och vi hade bestämt att gå dit. Men så kom vi underfund med att vi kunde ej”.

Jag sporde Malkolm Johansson hur de kom till klarhet om församlingsorganisationen. Hans svar kom snabbt och utan tvekan; Det fick vi i Ordet. Det var för oss så noga med Ordet, vad där stod”.

När de sex i Herrgården i Stjärnehult, av vilka fem var unga människor, natten till den 10:de dec 1879 gemensamt firade Herrens måltid utan betjäning av präst i Svenska kyrkan var detta ett steg långt djärvare än vi nu förstår. Men det skedde i lydnad för Guds ord.

(källa: TACKSAMHET OCH FRAMTRIDSTRO Anderstorps missionsförsamling 100 år!)

Fram till och med 1883 hälsades 18 personer som medlemmar i församlingen!

i stadgarna som antogs den 30:de juni 1883 lyder första paragrafen:

”Församlingen har till ändamål att Guds barn, som äro lemmar i en kropp med Kristus till Hufvud och sålunda ega andelig gemenskap, även i yttre hänseende måtte komma i en närmare sammanslutning för att därigenom bättre lära känna hvarandra, trösta, hjelpa och försvara hvarandra, samt med de gåfvor Gud vill förläna verka för Hans rikes befrämjande”

Formuleringen understryker att den kristna församlingen är ett Guds verk!
1892: Första missionshuset byggdes och invigdes

1925: Första missionskyrkan byggdes!

1938: Sommarhemmet Tornabacke invigs!

1966: Nya missionskyrkan invigs efter att byggnationen pågått i nästan 2 år.