Vision

 

“En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”  

* Vår längtan och vision är att församlingen får vara en plats för hela livet. I med och motgång, i glädje och sorg.

* Att mötet med Jesus Kristus ska stå i centrum och att Gud genom Jesus förvandlar våra liv i mötet med honom.

* Att Guds rike ska genomsyra det lokala samhället, vårt land och världen. 

 

Mål   

I vår församling har vi nu som mål att:

 

  – be och arbeta för att församlingen får växa, utvecklas

 och vara en öppen, trygg och naturlig del av samhället.